PAVIRŠIAUS ŠVARUMO SANDARTŲ KNYGA

Siekiant kontroliuoti smėliavimo būdu apdirbmo paviršiaus kokybę, reikėtų vadovautis tarptautiniais apdirbto plieno paviršiaus grubumo standartais. Jie yra nustatyti Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) ir išdėstyti vienoje knygoje bei žymimi ISO 8501-1 :2007. Nusmėliuoto plieno švarumas nusakomas klasėmis: Sa1, Sa2, Sa2,5 ir Sa3. Švarumo klasė yra nustatoma vizualiai lyginant nusmėliuotą paviršių su pateiktais pavyzdžiais.